User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz029

Test, czy suma kwot netto sprzedaży podlegającej odwrotnemu obciążeniu jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT oraz wykazana została w nieprawidłowej pozycji.

Test wyszukuje w pliku JPK_FA dokumenty oznaczone jako sprzedaż z odwrotnym obciążeniem i sprawdza, czy zostały wartość netto tych faktur jest zgodna z wartością wykazaną w pliku JPK_VAT.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić dla wskazanych dokumentów poprawność danych w plikach JPK_FA i JPK_VAT.

rules_jpk.crz029.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools