User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz029

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz029 [2017/11/09 12:29]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz029 [2017/11/24 15:19]
Line 1: Line 1:
-===== Test, czy suma kwot netto sprzedaży podlegającej odwrotnemu obciążeniu jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT oraz wykazana została w nieprawidłowej pozycji. ===== 
- 
- 
-Test wyszukuje dokumenty, które w JPK_VAT zostały zaraportowane jako zakup z odwrotnym obciążeniem i porównuje czy po stronie podatku należnego i naliczonego wykazano takie same wartości. ​ 
- 
-Po uzyskaniu tego komunikatu, dla wskazanych dokumentów,​ należy sprawdzić poprawność danych. ​ 
  
rules_jpk.crz029.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19