User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz029

This is an old revision of the document!


Test, czy suma kwot netto sprzedaży podlegającej odwrotnemu obciążeniu jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT oraz wykazana została w nieprawidłowej pozycji.

Test wyszukuje dokumenty, które w JPK_VAT zostały zaraportowane jako zakup z odwrotnym obciążeniem i porównuje czy po stronie podatku należnego i naliczonego wykazano takie same wartości.

Po uzyskaniu tego komunikatu, dla wskazanych dokumentów, należy sprawdzić poprawność danych.

rules_jpk.crz029.1510230596.txt.gz · Last modified: 2017/11/09 12:29

Page Tools