User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz029

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.crz029 [2017/11/09 12:29]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.crz029 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 2: Line 2:
  
  
-Test wyszukuje dokumenty, które w JPK_VAT zostały zaraportowane jako zakup z odwrotnym obciążeniem i porównuje czy po stronie podatku należnego i naliczonego wykazano takie same wartości. ​ 
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu, dla wskazanych dokumentów,​ należy sprawdzić poprawność danych+Test wyszukuje w pliku JPK_FA dokumenty oznaczone jako sprzedaż z odwrotnym obciążeniem i sprawdza, czy zostałwartość netto tych faktur jest zgodna z wartością wykazaną w pliku JPK_VAT
  
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić dla wskazanych dokumentów poprawność danych w plikach JPK_FA i JPK_VAT.
rules_jpk.crz029.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19