User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz031

Test, czy suma kwot VAT w przypadku sprzedaży 5% jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT.

Test porównuje kwoty podatku VAT wykazane w plikach JPK_VAT i JPK_FA jako sprzedaż opodatkowana stawką 5%.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką 5%.

rules_jpk.crz031.txt · Last modified: 2020/02/17 07:46

Page Tools