User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz032

Test, czy suma kwot netto sprzedaży 23% jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT.

Test porównuje wartości netto wykazane w plikach JPK_VAT i JPK_FA jako sprzedaż opodatkowana stawką 23%.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką 23%.

rules_jpk.crz032.txt · Last modified: 2020/02/17 07:44

Page Tools