User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz033

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz033 [2020/02/17 07:47] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy suma kwot netto sprzedaży podlegającej odwrotnemu obciążeniu jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT oraz wykazana została w nieprawidłowej pozycji. =====
  
 +
 +
 +Test wyszukuje w pliku JPK_FA dokumenty oznaczone jako sprzedaż z odwrotnym obciążeniem i sprawdza, czy zostały wartość netto tych faktur jest zgodna z wartością wykazaną w pliku JPK_VAT. ​
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić dla wskazanych dokumentów poprawność danych w plikach JPK_FA i JPK_VAT.
rules_jpk.crz033.txt · Last modified: 2020/02/17 07:47