User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz034

Test, czy suma kwot netto sprzedaży 8% jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT.

Test porównuje wartości netto wykazane w plikach JPK_VAT i JPK_FA jako sprzedaż opodatkowana stawką 8%.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_VAT i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką 8%.

rules_jpk.crz034.txt · Last modified: 2020/02/17 07:45

Page Tools