User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz037

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz037 [2020/07/02 07:32] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy faktura została rozpoznana w rejestrze po dacie jej otrzymania. =====
  
 +
 +
 +Test wyszukuje dokumenty zakupu, które zostały ujęte w rejestrze VAT w okresie wcześniejszym niż data otrzymania. Jest to dopuszczalne przez przepisy, jeśli faktura wpłynie przed złożeniem deklaracji. Test ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika,​ aby upewnił się, że nie jest to efekt błędnego wprowadzenia dokumentu.
rules_jpk.crz037.txt · Last modified: 2020/07/02 07:32