User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz039

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz039 [2020/07/02 07:38] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy transakcja, dla której użyto oznaczenia PL przed numerem NIP podatnika została rozpoznana jako WNT albo WDT albo eksport bądź import usług z UE. =====
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_V7M jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów lub eksport usług do krajów Unii Europejskiej,​ w danych firmy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju "​PL"​.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy: 
 +  *   ​wskazane dokumenty zostały poprawnie wykazane w pliku JPK_V7M oraz 
 +  *   plik JPK_FA zawiera kod kraju “PL”.  ​
rules_jpk.crz039.txt · Last modified: 2020/07/02 07:38