User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz040

Test, czy transakcja, dla której użyto oznaczenia PL przed numerem NIP podatnika została rozpoznana jako WNT albo WDT albo eksport bądź import usług z UE.

Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_V7K jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów lub eksport usług do krajów Unii Europejskiej, w danych firmy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju “PL”.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy:

  • wskazane dokumenty zostały poprawnie wykazane w pliku JPK_V7K oraz
  • plik JPK_FA zawiera kod kraju “PL”.
rules_jpk.crz040.txt · Last modified: 2020/07/02 07:39

Page Tools