User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz044

Test, czy w transakcjach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostało użyte oznaczenie PL przed numerem NIP podatnika.

Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_V7K jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w danych sprzedawcy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju “PL”.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy:

  • wskazane dokumenty zostały poprawnie wykazane w pliku JPK_V7K oraz
  • plik JPK_FA zawiera kod kraju “PL”.
rules_jpk.crz044.txt · Last modified: 2020/07/02 07:41

Page Tools