User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz046

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz046 [2020/07/02 07:42] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy transakcja, dla której użyto oznaczenia kraju przed numerem identyfikacyjnym nabywcy, została rozpoznana jako WDT. =====
 +
 +
 +
 +Test sprawdza czy dla dokumentów wykazanych w pliku JPK_V7K jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w danych nabywcy w pliku JPK_FA został wypełniony kod kraju tego nabywcy. ​
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy: 
 +  * wskazane dokumenty zostały poprawnie wykazane w pliku JPK_V7K oraz 
 +  * plik JPK_FA zawiera kod kraju nabywcy. ​
  
rules_jpk.crz046.txt · Last modified: 2020/07/02 07:42