User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz048

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz048 [2020/07/02 07:43] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy wprowadzona data otrzymania faktury jest późniejsza od daty jej wystawienia. =====
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +Test sprawdza czy data otrzymania dokumentu zakupu nie jest wcześniejsza od daty jej wystawienia. ​
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy wskazane dokumenty są wynikiem błędu, czy zasad prowadzenia ewidencji dokumentów w firmie.
  
rules_jpk.crz048.txt · Last modified: 2020/07/02 07:43