User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz050

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz050 [2020/07/02 07:44] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy faktura korygująca została rozpoznana w rejestrze po dacie jej wystawienia. =====
  
 +
 +
 +Test wyszukuje faktury korygujące,​ które zostały wykazane w pliku JPK_V7K przed datą wystawienia dokumentu korygowanego.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów.
rules_jpk.crz050.txt · Last modified: 2020/07/02 07:44