User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz056

Test, czy suma kwot VAT w przypadku sprzedaży 23% jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT.

Test porównuje kwoty podatku VAT wykazane w plikach JPK_V7K i JPK_FA jako sprzedaż opodatkowana stawką 23%.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_V7K i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką 23%.

rules_jpk.crz056.txt · Last modified: 2020/07/02 07:47

Page Tools