User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz056

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz056 [2020/07/02 07:47] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy suma kwot VAT w przypadku sprzedaży 23% jest zgodna z kwotą wykazaną w deklaracji VAT. =====
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +Test porównuje kwoty podatku VAT wykazane w plikach JPK_V7K i JPK_FA jako sprzedaż opodatkowana stawką 23%. 
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_V7K i JPK_FA dla dokumentów opodatkowanych stawką 23%. 
  
rules_jpk.crz056.txt · Last modified: 2020/07/02 07:47