User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz070

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz070 [2020/07/02 09:30]
wiki_super_user_petapilot_com created
rules_jpk.crz070 [2020/07/02 09:38] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
 ===== Test, czy dokumenty zakupu oznaczone w JPK_FA jako podzielona płatność zostały tak samo oznaczone w JPK_V7. ===== ===== Test, czy dokumenty zakupu oznaczone w JPK_FA jako podzielona płatność zostały tak samo oznaczone w JPK_V7. =====
  
-Test wyszukuje dokumenty zakupu, które w pliku JPK_FA zostały oznaczone jako objętej mechanizmem podzielonej płatności i sprawdza, czy tak samo są oznaczone w pliku JPK_V7K.+Test wyszukuje dokumenty zakupu, które w pliku JPK_FA zostały oznaczone jako objęte mechanizmem podzielonej płatności i sprawdza, czy tak samo są oznaczone w pliku JPK_V7K.
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_V7K i JPK_FA dla wskazanych dokumentów. ​ Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_V7K i JPK_FA dla wskazanych dokumentów. ​
  
rules_jpk.crz070.txt · Last modified: 2020/07/02 09:38