User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz072

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz072 [2020/07/02 09:35]
wiki_super_user_petapilot_com created
rules_jpk.crz072 [2020/07/02 09:39] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
 ===== Test, czy dokumenty zakupu oznaczone w JPK_V7 jako podzielona płatność zostały tak samo oznaczone w JPK_FA. ===== ===== Test, czy dokumenty zakupu oznaczone w JPK_V7 jako podzielona płatność zostały tak samo oznaczone w JPK_FA. =====
  
-Test wyszukuje dokumenty zakupu, które w pliku JPK_V7K zostały oznaczone jako objętej mechanizmem podzielonej płatności i sprawdza, czy tak samo są oznaczone w pliku JPK_FA.+Test wyszukuje dokumenty zakupu, które w pliku JPK_V7K zostały oznaczone jako objęte mechanizmem podzielonej płatności i sprawdza, czy tak samo są oznaczone w pliku JPK_FA.
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_V7K i JPK_FA dla wskazanych dokumentów.  ​ Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_V7K i JPK_FA dla wskazanych dokumentów.  ​
  
rules_jpk.crz072.txt · Last modified: 2020/07/02 09:39