User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz077

Test, czy dokumenty sprzedaży oznaczone w JPK_FA jako procedura marży dla towarów używanych i dzieł sztuki zostały tak samo oznaczone w JPK_V7.

Test wyszukuje dokumenty sprzedaży, które w pliku JPK_FA zostały oznaczone jako objęte procedurą marży dla towarów używanych i dzieł sztuki i sprawdza, czy tak samo są oznaczone w pliku JPK_V7M.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_V7M i JPK_FA dla wskazanych dokumentów.

rules_jpk.crz077.txt · Last modified: 2020/07/02 09:41

Page Tools