User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz081

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz081 [2020/07/02 09:46]
wiki_super_user_petapilot_com created
rules_jpk.crz081 [2020/07/02 09:46] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 3: Line 3:
 Test wyszukuje dokumenty sprzedaży, które w pliku JPK_FA zostały oznaczone jako objęte metodą kasową i sprawdza, czy tak samo są oznaczone w pliku JPK_V7M. Test wyszukuje dokumenty sprzedaży, które w pliku JPK_FA zostały oznaczone jako objęte metodą kasową i sprawdza, czy tak samo są oznaczone w pliku JPK_V7M.
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach ​JPK_V7K ​i JPK_FA dla wskazanych dokumentów.  ​+Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach ​JPK_V7M ​i JPK_FA dla wskazanych dokumentów.  ​
  
rules_jpk.crz081.txt · Last modified: 2020/07/02 09:46