User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz084

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.crz084 [2020/07/02 09:47] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy dokumenty zakupu oznaczone w JPK_V7 jako metoda kasowa zostały tak samo oznaczone w JPK_FA. =====
 +
 +Test wyszukuje dokumenty sprzedaży, które w pliku JPK_V7K zostały oznaczone jako objęte metodą kasową i sprawdza, czy tak samo są oznaczone w pliku JPK_FA.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w plikach JPK_V7K i JPK_FA dla wskazanych dokumentów.  ​
  
rules_jpk.crz084.txt · Last modified: 2020/07/02 09:47