User Tools

Site Tools


rules_jpk.int002

Test, czy liczba faktur w okresie rozliczeniowym jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_FA w polu “LiczbaFaktur” jest równa ilości faktur wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int002.txt · Last modified: 2018/08/14 15:51

Page Tools