User Tools

Site Tools


rules_jpk.int003

Test, czy suma wartości brutto faktur w przyjętym okresie rozliczeniowym jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_FA w polu “WartoscFaktur” jest równa sumie kwot brutto faktur wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int003.txt · Last modified: 2018/08/14 15:51

Page Tools