User Tools

Site Tools


rules_jpk.int003

This is an old revision of the document!


Test, czy suma wartości brutto faktur w przyjętym okresie rozliczeniowym jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_FA w polu “WartoscFaktur” jest równa sumie kwot brutto faktur wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_FA.

rules_jpk.int003.1511536784.txt.gz · Last modified: 2018/08/14 13:51

Page Tools