User Tools

Site Tools


rules_jpk.int004

Test, czy liczba wierszy w okresie rozliczeniowym jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_FA w polu “LiczbaWierszyFaktur” jest równa sumie ilości wierszy faktur wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int004.txt · Last modified: 2018/08/14 15:50

Page Tools