User Tools

Site Tools


rules_jpk.int005

Test, czy suma wartości netto faktur w przyjętym okresie rozliczeniowym jest równa kwocie należności ogółem za ten okres.

Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_FA w polu “WartoscWierszyFaktur” jest równa sumie kwot netto faktur wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int005.txt · Last modified: 2018/08/14 15:52

Page Tools