User Tools

Site Tools


rules_jpk.int006

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rules_jpk.int006 [2017/11/24 15:19]
127.0.0.1 external edit
rules_jpk.int006 [2018/02/27 15:23]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 6: Line 6:
  
  
-Test wyszukuje faktury, dla których iloczyn kwoty netto i stawki 5% jest różny od kwoty podatku wykazanego w pliku. ​ +Test wyszukuje faktury, dla których iloczyn kwoty netto i stawki 5% jest różny od kwoty podatku wykazanego w pliku. ​ 
 + 
 +Oprócz rzeczywistych błędów w dokumentach,​ komunikat pojawia się również dla dokumentów,​ gdzie kwota podatku VAT została wyliczona na podstawie cen brutto, np. przy sprzedaży fiskalnej. W takich przypadkach kwota podatku, zgodnie z ustawą o VAT, jest wyliczana innym algorytmem. Do pliku JPK_VAT nie jest eksportowana kwota brutto ani żaden znacznik wskazujący,​ że dla danego dokumentu podatek VAT był wyliczany wg cen brutto. Nie ma więc możliwości odseparowania takich dokumentów,​ aby je sprawdzić algorytmem "od brutto"​. ​   ​
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów. Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów.
  
rules_jpk.int006.txt · Last modified: 2018/02/27 15:23