User Tools

Site Tools


rules_jpk.int007

Test, czy wprowadzona kwota podatku należnego dla pozycji z faktury wystawionej "P_1" o numerze "P_2A" nie odbiega od iloczynu podstawy opodatkowania i przyjętej stawki podatku 8%.

Test wyszukuje faktury, dla których iloczyn kwoty netto i stawki 8% jest różny od kwoty podatku wykazanego w pliku.

Oprócz rzeczywistych błędów w dokumentach, komunikat pojawia się również dla dokumentów, gdzie kwota podatku VAT została wyliczona na podstawie cen brutto, np. przy sprzedaży fiskalnej. W takich przypadkach kwota podatku, zgodnie z ustawą o VAT, jest wyliczana innym algorytmem. Do pliku JPK_VAT nie jest eksportowana kwota brutto ani żaden znacznik wskazujący, że dla danego dokumentu podatek VAT był wyliczany wg cen brutto. Nie ma więc możliwości odseparowania takich dokumentów, aby je sprawdzić algorytmem “od brutto”.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów.

rules_jpk.int007.txt · Last modified: 2018/02/27 16:24

Page Tools