User Tools

Site Tools


rules_jpk.int009

Test, czy data operacji bankowej mieści się w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Test wyszukuje operacje bankowe o dacie operacji, która nie mieści się w okresie, za który został przygotowany plik JPK_WB.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int009.txt · Last modified: 2018/08/14 15:52

Page Tools