User Tools

Site Tools


rules_jpk.int009

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rules_jpk.int009 [2017/11/24 15:19]
127.0.0.1 external edit
rules_jpk.int009 [2018/08/14 13:52] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 5: Line 5:
 Test wyszukuje operacje bankowe o dacie operacji, która nie mieści się w okresie, za który został przygotowany plik JPK_WB. ​ Test wyszukuje operacje bankowe o dacie operacji, która nie mieści się w okresie, za który został przygotowany plik JPK_WB. ​
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​sprawdzić poprawność pliku JPK_WB.+Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int009.txt · Last modified: 2018/08/14 13:52