User Tools

Site Tools


rules_jpk.int010

Test, czy liczba wierszy wyciągu bankowego, w okresie którego dotyczy wyciąg jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_WB w polu “LiczbaWierszy” jest równa sumie ilości wierszy wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int010.txt · Last modified: 2018/08/14 15:52

Page Tools