User Tools

Site Tools


rules_jpk.int010

This is an old revision of the document!


Test, czy liczba wierszy wyciągu bankowego, w okresie którego dotyczy wyciąg jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_WB w polu “LiczbaWierszy” jest równa sumie ilości wierszy wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_WB.

rules_jpk.int010.1511536784.txt.gz · Last modified: 2018/08/14 13:52

Page Tools