User Tools

Site Tools


rules_jpk.int012

Test, czy suma kwot uznań rachunku bankowego, którego dotyczy wyciąg równa jest sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_WB w polu “SumaUznan” jest równa sumie kwot wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int012.txt · Last modified: 2018/08/14 15:52

Page Tools