User Tools

Site Tools


rules_jpk.int014

Test, czy różnica pomiędzy saldem początkowym a saldem końcowym wyciągu bankowego w okresie rozliczeniowym nie odbiega od różnicy pomiędzy sumą uznań i obciążeń rachunku bankowego w tym okresie.

Test porównuje różnicę między saldem początkowym a końcowym z różnicą między łącznymi wartościami uznań i obciążeń.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int014.txt · Last modified: 2018/08/14 15:53

Page Tools