User Tools

Site Tools


rules_jpk.int014

This is an old revision of the document!


Test, czy różnica pomiędzy saldem początkowym a saldem końcowym wyciągu bankowego w okresie rozliczeniowym nie odbiega od różnicy pomiędzy sumą uznań i obciążeń rachunku bankowego w tym okresie.

Test porównuje różnicę między saldem początkowym a końcowym z różnicą między łącznymi wartościami uznań i obciążeń.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_WB.

rules_jpk.int014.1511536784.txt.gz · Last modified: 2018/08/14 13:53

Page Tools