User Tools

Site Tools


rules_jpk.int016

This is an old revision of the document!


Test, czy data dokumentu mieści się w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Test wyszukuje dokumenty PZ o dacie dokumentu, która nie mieści się w okresie, za który został przygotowany plik JPK_MAG.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_MAG.

rules_jpk.int016.1511536784.txt.gz · Last modified: 2018/08/14 13:53

Page Tools