User Tools

Site Tools


rules_jpk.int017

Test, czy data dokumentu mieści się w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Test wyszukuje dokumenty MM o dacie dokumentu, która nie mieści się w okresie, za który został przygotowany plik JPK_MAG.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int017.txt · Last modified: 2018/08/14 13:53

Page Tools