User Tools

Site Tools


rules_jpk.int017

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rules_jpk.int017 [2017/11/09 16:15]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.int017 [2018/08/14 13:53]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
-===== Test, czy data dokumentu ​MM mieści się w przyjętym okresie rozliczeniowym. =====+===== Test, czy data dokumentu mieści się w przyjętym okresie rozliczeniowym. =====
  
  
Line 5: Line 5:
 Test wyszukuje dokumenty MM o dacie dokumentu, która nie mieści się w okresie, za który został przygotowany plik JPK_MAG. ​ Test wyszukuje dokumenty MM o dacie dokumentu, która nie mieści się w okresie, za który został przygotowany plik JPK_MAG. ​
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​sprawdzić poprawność pliku JPK_MAG.+Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int017.txt · Last modified: 2018/08/14 13:53