User Tools

Site Tools


rules_jpk.int019

Test, czy liczba dokumentów WZ w okresie rozliczeniowym jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_MAG w polu “LiczbaWZ” jest równa łącznej liczbie dokumentów WZ wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int019.txt · Last modified: 2018/08/14 15:53

Page Tools