User Tools

Site Tools


rules_jpk.int019

This is an old revision of the document!


Test, czy liczba dokumentów WZ w okresie rozliczeniowym jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_MAG w polu “LiczbaWZ” jest równa łącznej liczbie dokumentów WZ wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_MAG.

rules_jpk.int019.1511536784.txt.gz · Last modified: 2018/08/14 13:53

Page Tools