User Tools

Site Tools


rules_jpk.int021

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.int021 [2016/12/19 14:36]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.int021 [2018/08/14 13:54] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy liczba dokumentów PZ w okresie rozliczeniowym jest równa sumie kontrolnej. =====
 +
 +
 +
 Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_MAG w polu "​LiczbaPZ"​ jest równa łącznej liczbie dokumentów PZ wykazanych w tym pliku. ​ Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_MAG w polu "​LiczbaPZ"​ jest równa łącznej liczbie dokumentów PZ wykazanych w tym pliku. ​
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​sprawdzić poprawność pliku JPK_MAG.+Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int021.1482158214.txt.gz · Last modified: 2016/12/19 14:36