User Tools

Site Tools


rules_jpk.int022

Test, czy wartość dokumentów PZ w okresie rozliczeniowym jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_MAG w polu “SumaPZ” jest równa sumie kwot dokumentów PZ wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int022.txt · Last modified: 2018/08/14 15:54

Page Tools