User Tools

Site Tools


rules_jpk.int022

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rules_jpk.int022 [2016/12/22 07:32]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.int022 [2018/08/14 13:54]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 5: Line 5:
 Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_MAG w polu "​SumaPZ"​ jest równa sumie kwot dokumentów PZ wykazanych w tym pliku. Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_MAG w polu "​SumaPZ"​ jest równa sumie kwot dokumentów PZ wykazanych w tym pliku.
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​sprawdzić poprawność pliku JPK_MAG+Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int022.txt · Last modified: 2018/08/14 13:54