User Tools

Site Tools


rules_jpk.int022

This is an old revision of the document!


Test, czy wartość dokumentów PZ w okresie rozliczeniowym jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_MAG w polu “SumaPZ” jest równa sumie kwot dokumentów PZ wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_MAG

rules_jpk.int022.1511536784.txt.gz · Last modified: 2018/08/14 13:54

Page Tools