User Tools

Site Tools


rules_jpk.int023

Test, czy liczba dokumentów MM w okresie rozliczeniowym jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_MAG w polu “LiczbaMM” jest równa łącznej liczbie dokumentów MM wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int023.txt · Last modified: 2018/08/14 15:54

Page Tools