User Tools

Site Tools


rules_jpk.int023

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rules_jpk.int023 [2017/11/24 15:19]
127.0.0.1 external edit
rules_jpk.int023 [2018/08/14 13:54] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 5: Line 5:
 Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_MAG w polu "​LiczbaMM"​ jest równa łącznej liczbie dokumentów MM wykazanych w tym pliku. ​ Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_MAG w polu "​LiczbaMM"​ jest równa łącznej liczbie dokumentów MM wykazanych w tym pliku. ​
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​sprawdzić poprawność pliku JPK_MAG.+Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int023.txt · Last modified: 2018/08/14 13:54