User Tools

Site Tools


rules_jpk.int025

Test, czy liczba dokumentów RW w okresie rozliczeniowym jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_MAG w polu “LiczbaRW” jest równa łącznej liczbie dokumentów RW wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int025.txt · Last modified: 2018/08/14 15:55

Page Tools