User Tools

Site Tools


rules_jpk.int025

This is an old revision of the document!


Test, czy liczba dokumentów RW w okresie rozliczeniowym jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_MAG w polu “LiczbaRW” jest równa łącznej liczbie dokumentów RW wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_MAG.

rules_jpk.int025.1511536784.txt.gz · Last modified: 2018/08/14 13:55

Page Tools