User Tools

Site Tools


rules_jpk.int026

Test, czy wartość dokumentów RW w okresie rozliczeniowym jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_MAG w polu “SumaRW” jest równa sumie kwot dokumentów RW wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int026.txt · Last modified: 2018/08/14 13:55

Page Tools